Unutar restorana “SANTOS” Donji Vakuf, uradili smo biodekoraciju/ozelenjavanje cijelog prostora.