Ispred privaten kuće ugradili smo automatski sistem za navodnjavanje, čime smo obuhvatili sve travnjake na predmetnoj površini. Na ovaj sistem smo spojili i navodnjavanje biljaka.

Detaljnije pogledajte na videu i fotografijama.