+387 61 278 299 +387 61 322 181
smaragdtravnik@gmail.com
Kalibunar 26 B, Travnik
Bosna i Hercegovina

Uređenje privatne okućnice 10

Smaragd Travnik je imao zadatak da osmisli i izradi projekta kompletnog uređenja zelene površine.

Glavni zadatak prilikom rješavanja okućnice bio je zatvaranje postojećeg makadamskog puta i zaštita dvorišta od pogleda sa susjednih parcela. Uređivanje okućnice se odvijalo u dvije faze. U prvoj fazi radilo se na uređenju prilaza privatnoj kući, a druga faza zatrpavanje makadamskog puta i formiranje jedne ravne površine koje će se koristiti za rekreaciju.

Pogledajte na fotografijama:

 

« 1 of 2 »